Doświadczenia ze stalkingu w Irlandii 

Obecnie w Irlandii nie prowadzi się badań poświęconych prześladowaniu i nękaniu. Naukowcy z University College Cork opracowali następującą ankietę, aby zebrać informacje na temat doświadczeń związanych z prześladowaniem i molestowaniem w Irlandii.

 

Jeśli padłeś ofiarą prześladowania i nękania, możesz być zainteresowany przeprowadzeniem naszej ankiety. Ankieta będzie dostępna do wypełnienia wkrótce.

Ankieta nie ma na celu wywołania niepokoju u uczestników, ale niektóre z zadawanych pytań mają delikatny i osobisty charakter. Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia, skontaktuj się z Centrum Przemocy Seksualnej w Cork, odwiedzając naszą stronę pomocy.