top of page

Polityka prywatności

Stalking w Irlandii („nas”, „nasz”) poważnie traktuje Twoje bezpieczeństwo i prywatność. Niniejsze oświadczenie odnosi się do naszych praktyk w zakresie prywatności w związku z tą witryną. Chociaż możemy łączyć się z zewnętrznymi witrynami internetowymi, nie ponosimy odpowiedzialności za treści ani praktyki dotyczące prywatności w tych witrynach.

Przez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które mogą zidentyfikować osobę, takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia itp.

Jakie informacje zbieramy?


W pełni szanujemy Twoje prawo do prywatności i nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych na tej stronie bez Twojej wyraźnej zgody.

​​​

Informacje związane z korzystaniem z witryny

Informacje o użytkowaniu: Używamy Wix Analytics do zbierania informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Dane dotyczące użytkowania obejmują takie informacje, jak przeglądane strony, położenie geograficzne, używana przeglądarka i informacje o urządzeniu. Aby zrezygnować z gromadzenia danych, można zainstalować narzędzie rezygnacji Google Analytics lub można wyłączyć pliki cookie na naszej stronie.

Informacje z plików cookie: plik cookie to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego, a przeglądarka odwiedzającego dostarcza witrynie za każdym razem, gdy odwiedzający powraca. Podczas pierwszego korzystania z naszej witryny zostaniesz poproszony o zaakceptowanie lub wyłączenie plików cookie.  

Przechowywanie danych Wix: Nasza strona internetowa jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com udostępnia nam platformę internetową, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynu danych Wix.com, baz danych i ogólnych aplikacji Wix.com. Przechowują Twoje dane na bezpiecznych serwerach za zaporą ogniową.  

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Wykorzystujemy Twoje dane w następujący sposób:

Aby zapamiętać Twoje preferencje i ustawienia - na przykład poprzez zapamiętanie Twoich preferencji dotyczących plików cookie, dzięki czemu nie będziesz musiał ich ponownie ustawiać podczas tej lub kolejnych wizyt;
Aby analizować trendy, administrować lub optymalizować witrynę, monitorować wzorce użytkowania lub ruchu (w tym śledzić ruchy użytkowników w witrynie) oraz zbierać dane demograficzne o naszej bazie użytkowników jako całości;
Aby kontrolować nieautoryzowane użycie lub nadużywanie strony internetowej lub w inny sposób wykrywać, badać lub zapobiegać działaniom, które mogą naruszać nasze zasady lub być niezgodne z prawem;


W sposób opisany w momencie odbioru lub w inny sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.  

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

 

Nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim.  

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania określonych w niniejszym oświadczeniu. Szczegółowe zasady przechowywania danych osobowych znajdują się w sekcji „Informacje, które nam przekazujesz” powyżej.  

 

Dane osobowe nie są przekazywane ani przechowywane w żadnej lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Jakie masz prawa?

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (RODO) przysługuje Ci szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo, w tym prawo do:

Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
Żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych;
sprzeciwić się wykorzystaniu i przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;
Żądać ograniczenia przez nas wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz
Poproś o przeniesienie swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

Oprócz tego możesz złożyć skargę na nasze działania związane z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego. Organem nadzorczym dla Centrum jest Komisarz Ochrony Danych – Irlandia (https://www.dataprotection.ie).

 

Bezpieczeństwo na tej stronie


Chociaż żadna usługa online nie jest w 100% bezpieczna, bardzo ciężko pracujemy, aby chronić informacje o Tobie przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem i podejmujemy w tym celu rozsądne środki, takie jak monitorowanie naszej witryny pod kątem potencjalnych luk w zabezpieczeniach i ataków. Inne środki obejmują zapewnienie, że wszystkie strony są obsługiwane przez SSL (Secure Sockets Layer).

Aktualizacje tego oświadczenia

Możemy od czasu do czasu modyfikować lub aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszej działalności lub w przepisach dotyczących prywatności, dlatego należy okresowo przeglądać tę stronę.

 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 23 listopada 2021 r.

 

Kontakt z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszego wykorzystania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@sexualviolence.ie lub pisemnie na adres:

 

Centrum Przemocy Seksualnej Cork,
Plac Camden 5,
Miasto Cork,
Irlandia

Cookies.png

Your Cookie Choices


Using the options above, you can turn cookie categories on or off as you so require. As mentioned above, we need strictly necessary cookies always active in order for the website to function. However, if you wish to remove all the cookies, please review the options settings in your browser.

What happens to Cookies that have been downloaded in the past? You can delete existing cookies from your browser. Otherwise they will remain until they expire. Once you have disabled a cookie, we will stop using it to gather information. However, we may still use information gathered previously when the cookie was active. If you wish to revisit your choices at any time, please use the cookie link in the footer of the main webpage to bring you to the choices screen.

bottom of page